Inversions exteriors

La inversió exterior ha estat un fenomen crucial en el procés de globalització mundial, sent particularment visible el seu impacte en la internacionalització de l'economia espanyola. Tant la inversió estrangera rebuda a Espanya, com la inversió espanyola en l'exterior, han contribuït substancialment a impulsar el creixement i la modernització de l'economia espanyola a través de l'accés al coneixement més avançat i a nous mercats, així com de la millora de la productivitat i l'ocupació.

És per tant un objectiu d'aquest Ministeri l'afavorir tant les inversions estrangeres a Espanya com les inversions espanyoles a l'estranger. Les competències d'aquest Ministeri referent a les inversions exteriors abasten diferents àmbits, fonamentalment:

 • Registre d'inversions i elaboració d'estadístiques i informis
 • Negociació dels mecanismes bilaterals i multilaterals de protecció
 • Autorització en certs casos
 • Punt Nacional de Contacte
 • Facilitació de la mobilitat d'inversors i emprenedors

Principals seccions:

Contacta amb Nosaltres!

Formulari de Contacte

Enllaços d'interès

 • Procediments d'Inversions Exteriors Procediments d'Inversions Exteriors Procediments de la S.G. d'Inversions Exteriors.
 • DATAINVEX Eina de creació de consultes a mesura, de la Secretaria d'Estat de Comerç Exterior, per al lliure accés i consulta de les dades estadístiques elaborades per la Sotsdirecció General d'Inversions Exteriors.
 • GlobalInvex Eina d'anàlisi i visualització de dades sobre inversions exteriors creada per la S.G. d'Inversions Exteriors.
 • AFORIX Programa d'ajuda per a l'emplenament dels formularis de declaració d'inversions exteriors.
 • Inversions Exteriors en valors negociables Procediments per a la declaració d'Inversions Exteriors en valors negociables.
 • Normativa d'Inversions Exteriors Inversions Exteriors en valors negociables Procediments per a la declaració d'Inversions Exteriors en valors negociables
 • Enllaç a la FNMT Obtenció de certificat electrònic de la FNMT-RCM, a través del seu departament CERES.
 • Enllaç al BOE
 • Enllaç a Eur-LEX

Novetats

 • Publicación del Boletín de Inversiones Exteriores correspondiente a los Flujos de Inversión Directa del primer semestre de 2023 Seguir llegint
 • Últimos datos de Inversiones Exteriores Seguir llegint
 • Entrada en vigor del Real Decreto 571/2023 de Inversiones Exteriores Seguir llegint
 • Publicación del Boletín de Inversiones Exteriores correspondiente a la Posición de Inversión Directa en 2021 Seguir llegint
 • Últimos datos de Inversiones Exteriores Seguir llegint
Més novetats