Gabinet de premsa

La Secretaria d'Estat de Comerç renova i modernitza el seu web.

Informació més pràctica, dinàmica i accessible

Comerç | 03/06/2020

Compta amb continguts més dinàmics i accessibles per a empreses i particulars.

Canal País és una nova eina amb informació pràctica per a importadors, exportadors i inversors.

200603 Nueva Web Secretaría de Estado de Comercio.pdf [pdf] 41,88 KB

La Secretaria d'Estat de Comerç, amb l'objectiu d'oferir informació més pràctica, dinàmica i accessible ha renovat per complet la pàgina web.  

Xiana Méndez, secretària d'Estat de Comerç ha destacat que: “amb aquesta web esperem ser més competitius i seguir recolzant al sector empresarial espanyol i al sector exterior com a motor de creixement”.

Aquesta millora facilitarà informació i continguts amb l'objectiu d'impulsar el comerç minorista, recolzar les exportacions i l'atracció d'inversió estrangera.

Una de les principals novetats que presenta la web és Canal País, una eina que permetrà amb un clic obtenir informació pràctica dels potencials mercats de destinació, tant si és importador, exportador o inversor. Avui és més important que mai, donada la situació de mobilitat limitada, apropar el mercat a les nostres empreses.

Juntament amb ICEX, COFIDES i CESCE, organismes adscrits a aquesta Secretaria d'estat, les empreses espanyoles té a la seva disposició instruments que els acompanyen en la seva aposta pels mercats internacionals.

Link accés web: https://comercio.gob.es