Enquesta sobre “Estratègies d'Internacionalització d'empreses de Serveis”

La Secretaria d'Estat de Comerç ha encarregat l'Enquesta Sobre Estratègies d'Internacionalització de les Empreses de Serveis (ESEIS) per millorar el coneixement sobre les empreses internacionalitzades o amb potencial d'internacionalització en l'àmbit dels serveis no turístics. La informació obtinguda a través d'aquesta enquesta servirà per aprofundir en l'anàlisi del sector i contribuirà a millorar el disseny de les mesures de suport a la internacionalització.

L'enquesta els resultats de la qual es presenten reuneix dades sobre les estratègies d'internacionalització de les empreses de serveis no turístics, sobre la relació entre aquestes estratègies i les característiques de les empreses i sobre les seves necessitats, coneixement i ús d'instruments de suport a la internacionalització. Aquesta enquesta, a més, facilita l'anàlisi de la relació existent entre les estratègies d'internacionalització i les mediambientals, de transformació digital i tecnològica.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme és conscient de l'esforç que ha suposat per a les empreses informants participar en aquesta enquesta i els agraeix la seva valuosa col·laboració.

Aquest estudi s'emmarca en les actuacions contemplades al Programa de suport a la internacionalització de la pime, inclòs en el component 13, d'impuls a la pime, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que persegueix facilitar la creació d'empreses, el seu creixement i la seva reestructuració, així com seguir impulsant augments de productivitat mitjançant la internacionalització i la innovació.

Informes

Informe amb els principals resultats [PDF][2,14MB]

Informe amb els principals resultats per sector i grandària [PDF][1,63MB]

Dades

Valors absoluts ponderats per sector i grandària [XLSX][388KB]

Porcentajes verticales ponderados por sector [XLSX][395KB]

Altres enllaços d'interès:

Núm. 3156 (2023): Marzo de 2023 | Boletín Económico de ICE (revistasice.com)