Emakumea eta nazioartekotzea

Merkataritzako Estatu Idazkaritzak konpromiso sendoa du emakumeak Espainiako ekonomiaren nazioartekotzean duen paperarekin. Horretarako, "Emakumea eta Nazioartekotzea" lantaldea sortu zen 2019an, Espainiako Ekonomia Nazioartekotzeko II. Ekintza Planaren (2019-2020) esparruan eta Espainiako Ekonomia Nazioartekotzeko Estrategiaren (2017-2027) barruan.

Lantalde horren helburua da emakumeek Espainiako ekonomiaren nazioartekotzean duten zeregina indartzea eta emakumeak nazioarteko merkataritzan txertatzeko modu konprometitu, irmo eta koordinatuan aurrera egiteko oinarriak ezartzea.