Muller e Internacionalización

A Secretaría de Estado de Comercio está firmemente comprometida co papel da muller na internacionalización da economía española. Para iso, creouse en 2019 o Grupo de Traballo “Muller e Internacionalización” no marco do II Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020 e dentro da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027.

Este Grupo de Traballo naceu co obxectivo de potenciar o papel que teñen as mulleres na internacionalización da economía española e sentar as bases para avanzar de maneira comprometida, firme e coordinada na incorporación das mulleres no comercio internacional.