Nazioartera zabaltzeko Estrategia

Nabarmenduak

PRTR

Esportatzaileen elkarteak eta federazioak

Komunikazio Sistemak indartzeko laguntzak 2021-2023

PRTR

Atzerriko Merkataritza Ganberak eta Ganberen Federazioak

Komunikazio Sistemak indartzeko laguntzak 2021-2023

Estrategia

2017-2027 estrategia

Espainiako Ekonomiaren Nazioartekotzeko Estrategia 2017-2027

Nazioartekotzea

2021-2022 Ekintza Plana

2021-2022 Espainiako Ekonomia Nazioartekotzeko Ekintza Plana

PASE

PASE estrategia

PASE (Estrategia Ekintza Sektorialeko Herrialdeak)