Gabinete de prensa

A Secretaría de Estado de Comercio renova e moderniza a súa web.

Información máis práctica, dinámica e accesible

Comercio | 03/06/2020

Conta con contidos máis dinámicos e accesibles para empresas e particulares.

Canle País é unha nova ferramenta con información práctica para importadores, exportadores e investidores.

200603 Nueva Web Secretaría de Estado de Comercio.pdf [pdf] 41,88 KB

A Secretaría de Estado de Comercio, co obxectivo de ofrecer información máis práctica, dinámica e accesible renovou por completo a páxina web.  

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio destacou que: “con esta web esperamos ser máis competitivos e seguir apoiando ao sector empresarial español e ao sector exterior como motor de crecemento”.

Esta mellora facilitará información e contidos co obxectivo de impulsar o comercio comerciante polo miúdo, apoiar as exportacións e a atracción de investimento estranxeiro.

Unha das principais novidades que presenta a web é Canle País, unha ferramenta que permitirá cun click obter información práctica dos potenciais mercados de destino, tanto se é importador, exportador ou investidor. Hoxe é máis importante que nunca, dada a situación de mobilidade limitada, achegar o mercado ás nosas empresas.

Xunto con ICEX, COFIDES e CESCE, organismos adscritos a esta Secretaría de estado, as empresas españolas ten á súa disposición instrumentos que lles acompañan na súa aposta polos mercados internacionais.

Link acceso web: https://comercio.gob.es