Dona i Internacionalització

La Secretaria d'Estat de Comerç està fermament compromesa amb el paper de la dona en la internacionalització de l'economia espanyola. Per a això, es va crear en 2019 el Grup de Treball “Dona i Internacionalització” en el marc de l'II Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2019-2020 i dins de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027.

Aquest Grup de Treball va néixer amb l'objectiu de potenciar el paper que tenen les dones en la internacionalització de l'economia espanyola i establir les bases per a avançar de manera compromesa, ferma i coordinada en la incorporació de les dones en el comerç internacional.