Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-22

El Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-22, aprovat pel Consell de Ministres l'11 de maig de 2021, conforma l'acció del Govern en suport a la internacionalització. Té com a objectiu impulsar la internacionalització de l'economia espanyola i posicionar al sector exterior com a pilar de la recuperació econòmica i generador d'ocupació a través de la millora de la competitivitat i la major presència de les empreses espanyoles en l'exterior.

Aquest Pla actualitza l'anàlisi de la situació del sector exterior, tenint en compte la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 i el seu impacte en els fluxos comercials, i defineix les mesures concretes que cerquen incidir en els objectius assenyalats i els 6 eixos d'acció definits en l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027.

El Pla d'Acció 2021-22 es focalitza en les següents línies d'actuació:

  • Augmentar la base d'empreses espanyoles que exportin regularment, promovent major accés de les PIMES als mercats exteriors.
  • Diversificar els mercats de destinació d'exportació i inversió, cercant promoure la implantació de les nostres empreses en sectors estratègics.
  • Augmentar la resiliència del teixit productiu i exportador potenciant els instruments financers de suport a la internacionalització i accions de suport amb especial atenció a les Pimes.
  • Reforçar les cadenes globals de valor en les quals Espanya està integrada, mitjançant la creació d'un marc estable, basat en regles, diversificant les fonts d'oferta, obrint nous mercats i desenvolupant marcs cooperatius per a un accés a productes crítics.
  • Promoure la transformació digital i el desenvolupament sostenible entre les empreses internacionalitzades.

Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-2022 [PDF] [3.59 MB]

Resum Executiu del Pla d'Acció per a la Internacionalització 2021-2022 [PDF] [8.18 MB]