Licitacions Internacionals Adjudicades a Empreses Espanyoles

LICITACIONS INTERNACIONALS ADJUDICADES A EMPRESES ESPANYOLES1

INFORME 2022

L'informe analitza les dades relatives als contractes corresponents a licitacions internacionals en les quals han participat empreses espanyoles i que han estat adjudicats l'any 2022.

L'import total dels contractes obtinguts en 2022 per les empreses espanyoles en licitacions internacionals (soles o en consorci) va ascendir a 70.620,19 milions d'euros, un 10% superior a 2021. El rellevant d'aquesta xifra és que s'han superat ja els imports previs a la pandèmia, després de la caiguda superior al 20% ocorreguda en 2020. En aquest període, la quantia mitjana de les licitacions adjudicades a empreses espanyoles va ser un 15% superior a la de l'any anterior, passant de 97milions d'euros a 112 milions d'euros, encara que el nombre de contractes va ser menor, de 659 en 2021 a 630.

Des d'un punt de vista geogràfic, aquest import s'ha distribuït globalment, destacant la creixent presència de les nostres empreses en mercats molt desenvolupats i competitius, com Amèrica del Nord i Oceania, consolidant-se la tendència creixent en els últims anys i la penetració de les empreses espanyola en aquesta última regió. La Unió Europea continua sent un dels nostres principals mercats i, si bé ha perdut pes relatiu, segueix representant prop del 25% del negoci espanyol. Llatinoamèrica, per la seva banda, ha anat perdent pes gradualment en els últims anys, però segueix sent rellevant.

Per sectors, continua destacant de forma clara el sector de Transport i Infraestructures, la qual cosa reflecteix el dinamisme i elevat nivell tecnològic de les empreses espanyoles en aquest camp, en llocs líders en gestió d'infraestructures de transport a nivell global. Destaca també l'increment del sector Sanitat i Educació. Energies Renovables i Medi ambient i Energia, excloses renovables tenen també resultats destacables.

Quant a les licitacions realitzades per les Institucions Financeres Multilaterals en 2022, l'informe posa en relleu l'important increment dels contractes adjudicats a empreses espanyoles en 2022 per Institucions Financeres Multilaterals i l'increment de la quota espanyola, més rellevant encara, si tenim en compte que l'import total adjudicat per les Institucions Financeres Multilaterals a tot el món va decréixer en 2022 respecte a l'any anterior.

En l'informe es recullen també les licitacions guanyades per empreses espanyoles en compres de Nacions Unides, que van continuar en 2022 la tendència alcista dels últims anys, aconseguint a més en 2022 un nombre rècord d'empreses proveïdores espanyoles a Nacions Unides.

Finalment, s'inclou una selecció de contractes rellevants adjudicats a les empreses espanyoles en 2022, classificats per regions (sense imports, per la confidencialitat d'alguns d'ells). En línia amb el descrit prèviament, destaquen les adjudicacions a empreses espanyoles a Amèrica del Nord i Oceania en el sector d'Infraestructures i transports, amb adjudicacions en projectes tan rellevants com el metro de Torontó i el de Sidney, autopistes, aeroport de Nova York, fàbriques de reciclatge de bateries o projectes d'energies renovable. També en la Unió Europea i en el Regne Unit les empreses espanyoles han estat adjudicatàries de contractes significatius en el camp de l'energia, tractament de residus, infraestructures i transport i construcció naval, entre uns altres. També a Llatinoamèrica, les empreses espanyoles segueixen tenint una important presència, malgrat la pèrdua relativa de pes, especialment en el sector de les infraestructures.

(1) Les dades es basen en informació facilitada per la Xarxa Exterior d'Oficines Econòmiques i Comercials, a través de la base de dades LICINT de la Sotsdirecció General d'Estratègia d'Internacionalització. Tenint en compte que la participació en aquestes licitacions es realitza amb freqüència en consorci amb altres empreses estrangeres, la quantia de la contractació que correspon a la part espanyola en ocasions és difícil d'obtenir, per la qual cosa les dades que apareixen en l'informe són estimatius i es refereixen a l'import total dels projectes.

Informe 2022 Licitacions Internacionals [PDF] [7,34 MB]