• Comerç
  • 7/9/2021

El Govern aprova una nova línia de 50 M€ per fomentar la internacionalització de les empreses espanyoles

Consell de Ministres

  • En el marc del Pla de recuperació, la línia finança estudis de viabilitat, assistències tècniques i consultories que milloren l’exportació d’elevat valor afegit.
  • Es prioritzaran els estudis executats en països d'Àfrica i Àsia.

Nota de premsa completa [PDF] [162,69 KB]

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la creació d’una nova línia de finançament no reemborsable del Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència per un import de 50 milions d’euros per al període 2021-2023.

Per a la Ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la internacionalització de les empreses ha demostrat ser un actiu que reforça la competitivitat de l'economia espanyola i la seva capacitat de resiliència mitjançant la diversificació geogràfica i sectorial. El Pla de recuperació preveu mesures de reforç de les capacitats i instruments del sistema espanyol de suport a l'exportació, la internacionalització i la inversió exterior. Entre aquests programes, es troba aquesta línia de finançament no reemborsable d’estudis per a estudis de viabilitat i modernització sectorial i institucional amb càrrec al FIEM, un nou instrument per millorar l'exportació d'elevat valor afegit..

L'objectiu d'aquesta línia és oferir finançament lligat a estudis de viabilitat, assistències tècniques, plans sectorials, consultories, enginyeries i qualsevol altre estudi que permeti la detecció, la definició i la millora de projectes d'interès per a la internacionalització de les empreses espanyoles.

Els beneficiaris d'aquesta línia són principalment els agents públics i, excepcionalment, podran ser beneficiàries entitats privades, quan estigui degudament justificada la necessitat de concedir aquesta ajuda. Es prioritzaran els estudis executats en països d'Àfrica i Àsia.

El finançament d'estudis de viabilitat, assistències tècniques i consultories facilita l'exportació de béns i serveis d'elevat valor afegit. La tracció exportadora és immediata per a la mateixa empresa de consultoria que executa el contracte. Altres efectes indirectes consisteixen en la possibilitat d'executar nous contractes, o l'adjudicació del projecte derivat de l'estudi finançat. D'altra banda, el finançament d'estudis de viabilitat, consultories i assistències tècniques és un mecanisme que permet detectar i descobrir projectes, potencials oportunitats per a altres empreses espanyoles que podrien arribar a executar-los.