• Comercio
  • 07/09/2021

O Goberno aproba unha nova liña de 50 M€ para fomentar a internacionalización das empresas españolas

Consello de Ministros

  • No marco do Plan de Recuperación, a liña financia estudos de viabilidade, asistencias técnicas e consultorías que melloran a exportación de elevado valor engadido.
  • Priorizaranse os estudos executados en países de África e Asia.

Nota de prensa completa [PDF] [162,69 KB]

O Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a creación dunha nova liña de financiamento non reembolsable do Fondo para a Internacionalización da Empresa (FIEM) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia por un importe de 50 millóns de euros para o período 2021-2023.

Para a Ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, a internacionalización das empresas demostrou ser un activo que reforza a competitividade da economía española e a súa capacidade de resiliencia mediante a diversificación xeográfica e sectorial. O Plan de Recuperación prevé medidas de reforzo das capacidades e instrumentos do sistema español de apoio á exportación, internacionalización e investimento exterior. Entre estes programas, atópase esta Liña de financiamento non reembolsable de Estudos para estudos de viabilidade e modernización sectorial e institucional con cargo ao FIEM, un novo instrumento para mellorar a exportación de elevado valor engadido.

O obxectivo desta liña é ofrecer financiamento ligado a estudos de viabilidade, asistencias técnicas, plans sectoriais, consultorías, enxeñarías, e calquera outro estudo que permita a detección, definición e mellora de proxectos de interese para a internacionalización das empresas españolas.

Os beneficiarios desta liña son principalmente os axentes públicos e, excepcionalmente, poderán ser beneficiarias entidades privadas, cando estea debidamente xustificada a necesidade de conceder esta axuda. Priorizaranse os estudos executados en países de África e Asia.

O financiamento de estudos de viabilidade, asistencias técnicas e consultorías facilita a exportación de bens e servizos de elevado valor engadido. O arrastre exportador é inmediato para a propia empresa de consultoría que executa o contrato. Outros efectos indirectos consisten na posibilidade de executar novos contratos, ou a adxudicación do proxecto derivado do estudo financiado. Por outra banda, o financiamento de estudos de viabilidade, consultorías e asistencias técnicas é un mecanismo que permite detectar e descubrir proxectos, potenciais oportunidades para outras empresas españolas que poderían chegar a executalos.