• Comerç
  • 13/9/2021

El Govern convoca tres línies d'ajudes per modernitzar el sector comercial per 104 milions d'euros

Suport al sector comercial, tant urbà com rural

  • Per a la ministra Maroto, aquestes ajudes fomentaran un sector comercial més resilient, competitiu, sostenible i digital
  • Les noves línies estan incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar dissabte passat les convocatòries de les línies d'ajuda al sector comercial incloses en el component 13 del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançades amb els Fons Europeus Next Generation EU. Aquestes ajudes, que tindran com a potencials beneficiaris les entitats locals, es distribuiran en tres línies d'actuació: mercats sostenibles en zones urbanes comercials, mercats sostenibles en zones rurals i enfortiment del sector comercial en zones turístiques, i estan dotades amb un pressupost de 104 milions d'euros per al 2021.

Per a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, aquestes ajudes tenen com a finalitat pal·liar els efectes que la Covid-19 ha ocasionat en el sector comercial, tenint en compte la seva especial vulnerabilitat, ja que està format majoritàriament per pimes i autònoms. A més, fomentaran un sector comercial més resilient, competitiu, sostenible i digital que doni resposta als nous hàbits i models dels consumidors. Els objectius de les tres línies s'alineen amb els marcats per la Unió Europea i fan especial èmfasi en el mitjà rural, perquè el comerç és una activitat econòmica que contribueix a establir població i forma part de la identitat dels nostres pobles, a més d'afavorir el desenvolupament econòmic i la vertebració territorial..

Línies d'ajudes al sector comercial

La primera línia d'ajudes està adreçada al suport a mercats, zones urbanes comercials i canals curts de comercialització i mira de finançar el desenvolupament, per part d'entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que es trobi situat en la seva demarcació. Aquesta línia disposa d’una dotació de més de 200 milions euros per als anys 2021, 2022 i 2023. El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta línia acabarà

La línia es pot consultar al BOE [PDF]

Dins del concepte de mercats sostenibles, s'ha dissenyat una segona línia d'ajudes a mercats en zones rurals amb subvencions destinades a donar suport a la implementació, la modernització i el foment de l'activitat comercial en zones rurals, per tal de millorar la competitivitat, la sostenibilitat i la diversificació de l'economia rural. La seva dotació és de 15 milions d'euros a comprometre en tres anys (2021-2023). S'ha definit “zona rural” com el municipi de menys de 5.000 habitants o com una majoria simple de municipis que integrin una entitat localitat supramunicipal amb menys de 5.000 habitants. Les sol·licituds es podran presentar fins al 6 d'octubre..

La línia es pot consultar al BOE [PDF]

La tercera i última línia d'ajudes està destinada a l'enfortiment del comerç en zones turístiques i es dirigeix específicament a donar suport a aquells establiments comercials localitzats en zones turístiques i millorar l'experiència de compra dels turistes. Aquesta línia disposa d’una dotació de 100 milions d'euros per als mateixos tres anys. Les sol·licituds es podran presentar fins al 4.

La línia es pot consultar al BOE [PDF]