Anàlisi de les fonts d'informació per al coneixement de la internacionalització del sector serveis

Un dels trets més excel·lents de l'evolució dels intercanvis internacionals durant les últimes dècades ha estat el creixent protagonisme dels serveis no turístics, lligat a l'avanç en les Cadenes Globals de Valor (CGVs) i a la progressiva “servitización” de les manufactures. Paral·lelament, els avanços tecnològics han facilitat el subministrament transfronterer de serveis convertint a aquest sector en el component més dinàmic del comerç internacional.

El mesurament del comerç de serveis és intrínsecament més difícil que la del comerç de mercaderies, donada la complexitat en la definició de servei, la seva gran heterogeneïtat i les dificultats de recollida de dades derivades de les seves diverses maneres de subministrament.

Aquest estudi presenta les principals fonts d'informació disponibles per a l'anàlisi de la internacionalització dels serveis no turístics. Se centra prioritàriament en les estadístiques de comerç de serveis que permetin realitzar estudis comparats amb les principals economies del món i del nostre entorn geogràfic més pròxim, amb especial interès en la Unió Europea.

Anàlisi de les fonts d'informació per al coneixement de la internacionalització del sector serveis [PDF] [1.890 KB]

Fitxes