Eguneratzea espainiaren ekonomia nazioarteratzeko 2017-2027 Estrategia

Nazioartekotze-estrategiak espainiako ekonomia 2017-2027 batera, ekintza-planak garatzen duten bi urterik behin egin beharreko osatzen dute, eta azken gobernuaren ekintza internazionalizazioa bultzatzeko nahia eta politikak nazioartekotzea sustatzeko politika bat.

Lege-esparrua Estrategia da 14/2013 legea, irailaren 27koa, ekintzaileei eta erreferentzia egiten dion, ezarritako ebaluazio-sistema ziurtatzeko asmoz, kalitatea eta jardunen eraginkortasun nazioartekotzea. Ebaluazio-sistema honen esparruan argitaratu da ebaluazio-txostenean ” erdi-bidean-Estrategia espainiaren ekonomia nazioarteratzeko 2017-2027 ” eta, txosten horren ondorioak egin da Estrategia hori “ eguneratzea espainiaren ekonomia nazioarteratzeko 2017-2027 ”, zenbait aldaketa sartu hasierako planteamenduak eta Estrategia prestatzeko orduan, hurrengo ekintza-planak, egoitzako aldagelei egungo egoera oso bestelakoa, unean bertan dagoen Estrategia diseinatzea, eta, horrela, kanpo-sektoreak hazkunde-motor ekonomikoa eta enplegua sortzen jarraitu ahal izatea da gure herrialdean.

Dokumentuan bildu agertzen,, bost printzipio gidari eta bost jarduera-lerro daude.

Alde batetik, printzipio gidariak, berriz, jarraibide eta balioak, gizartea gehien kezkatzen duten arazoei, zeharkako ekintza guztiak hartu behar dira hurrengo Ekintza-planak:

  1. Koordinazioa.
  2. Iraunkortasuna.
  3. Digitalizazioa.
  4. Genero berdintasuna.
  5. Segurtasun ekonomikoarekin.

Bestalde, jarduera-lerroak lerro berean jarraitzen dute, hasieran ezarritako ardatzak Estrategia:

  1. Etengabeko egokitzea eta berritzailea, enpresen beharrekin.
  2. Lehiakortasun-faktore nazioartekotzea: talentua, marka eta berrikuntza.
  3. Europako eta nazioarteko foroetan merkataritza-politika.
  4. Atzerriko inbertsioak erakartzeko balio erantsi handiko.
  5. Adimen Ekonomikoa.

Eguneratze honen edukia Estrategia egitean, kontuan hartu beharko dituen hurrengo hori garatzen duten ekintza-planak.

Eguneratzea espainiaren ekonomia nazioarteratzeko 2017-2027.pdf Estrategia