• Comercio
  • 18/01/2024

As exportacións españolas manteñen o dinamismo e superan os 354.700 millóns de euros ata novembro de 2023, a segunda mellor cifra da última década

Informe mensual de comercio exterior. Novembro de 2023

Nun contexto de incerteza internacional, o comercio exterior de bens evoluciona mellor que o das principais economías europeas, o que reflicte a competitividade das empresas española e o seu forte posicionamento en mercados internacionais.

Comparando cos niveis previos á pandemia (2019), as exportacións no acumulado ata novembro crecen un 32,6 % e as importacións un 31,8 %.

O déficit comercial reduciuse preto do 42 % de xaneiro a novembro de 2023 e descendeu ata os 37.158 millóns de euros, 26.000 millóns menos que no mesmo período de 2022.

No período xaneiro-novembro de 2023 as exportacións a moitos dos nosos principais mercados, como Alemaña, Francia ou Italia, acadaron cifras récord. Tamén o fixeron as exportacións a outros mercados como o Reino Unido, Marrocos ou Turquía.

Os sectores do automóbil, bens de equipo e alimentación, bebidas e tabaco foron os que máis contribuíron á taxa de variación anual das exportacións nos primeiros once meses de 2023, acadando un volume histórico de exportacións.

En novembro, o saldo non enerxético lanzou un superávit de 137 millóns de euros.

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 354.741 millones de euros de enero a noviembre de 2023, la segunda mejor cifra para el acumulado de los once primeros meses del año en la última década. Por su parte, las importaciones se situaron en 391.899 millones de euros. Como resultado, el déficit comercial de los once primeros meses año se redujo cerca del 42% y descendió hasta los 37.158 millones de euros (frente al déficit de 63.603 millones registrado en el mismo periodo de 2022).

Comparando con los niveles previos a la pandemia (2019), las exportaciones en el acumulado hasta noviembre crecen un 32,6% y las importaciones un 31,8%.

Así se muestra en el último Informe Mensual de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio con datos de comercio declarado de Aduanas. Con estos datos, la tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones– se situó en el 90,5% (84,9% en enero-noviembre de 2022, datos provisionales).

En un contexto de incertidumbre internacional y ralentización del crecimiento de nuestros principales socios comerciales, la evolución del sector exterior de bienes está siendo más favorable que la del conjunto de las principales economías europeas, lo que muestra la competitividad de las empresas española, con un fuerte posicionamiento en los mercados internacionales. El comercio exterior se mantiene por tanto como uno de los principales catalizadores del crecimiento económico en España en los últimos años.

El déficit del saldo no energético en el acumulado del año se redujo hasta los 6.412 millones de euros (déficit de 15.392 millones de euros en el acumulado hasta noviembre de 2022) y el déficit energético descendió también hasta los 30.746 millones de euros (déficit de 48.211 millones en el mismo periodo de 2022).

Los sectores que más contribuyeron a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero a noviembre de 2023 correspondieron a: sector automóvil (contribución de 2,7 puntos), bienes de equipo (contribución de 2,1 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 0,8 puntos).

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea han supuesto el 62,7% del total, mientras que el 37,3% de las exportaciones han ido a terceros destinos. Destacan los incrementos de las exportaciones españolas a América Latina (11,2%), Oceanía (8,7%) y resto de Europa (5,7%) en los primeros once meses del año.

Evolución comercio exterior en noviembre de 2023

En noviembre de 2023 las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 34.878 millones de euros, un 4,2% más que el mes anterior. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 37.304 millones de euros, un 0,8% más respecto al mes de octubre.

En comparativa interanual, las importaciones se redujeron un 8,3% y exportaciones descendieron un 6,7%, en particular, debido a la disminución de las exportaciones de vacunas para la COVID-19.

En noviembre de 2022, por las circunstancias sanitarias, se exportaron una cifra extraordinariamente alta de vacunas frente a la COVID-19. Excluyendo este factor, las exportaciones españolas habrían crecido un 2% interanual en noviembre.

Así, en noviembre de 2023 se registró un déficit de 2.426 millones de euros, inferior al déficit de 3.313 millones del mismo mes de 2022. Además, el saldo no energético arrojó un superávit de 137 millones de euros.

Entre los sectores de exportación destacan positivamente en el mes de noviembre las contribuciones de bienes de equipo (especialmente material de transporte) y automóvil.

El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar el informe de comercio exterior dentro del Portal de Comercio.