Beques de formació en assajos de control sobre productes objecto de comerç exterior

Informació general

Es convoquen 23 beques de formació pràctica en assajos de control sobre productes objecte de comerç exterior, conformement a les bases reguladores establertes per l'Ordre ICT/304/2022, d'1 d'abril

La finalitat de les beques és promoure la formació i el perfeccionament tècnic de titulats universitaris superiors, en matèria d'assajos de control sobre productes objecte de comerç exterior, amb la finalitat de facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

Les beques tindran una durada màxima de dos anys, sense possibilitat de pròrroga, a comptar des de la incorporació dels becaris després de la notificació de la resolució de la seva concessió.

Cada beca està dotada amb una quantitat mensual de 1.234,96 euros bruts.

Els becaris seran destinats als laboratoris de les Direccions Territorials i Provincials de Comerç, així com al Centre Analític d'Inspecció i Control de Qualitat de Comerç Exterior (Laboratori Central) de Madrid.

El procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds constarà d'una sola fase eliminatòria, relativa a l'avaluació de la documentació aportada.

Més informació

Ordre ICT/304/2022, d'1 d'abril, per la qual s'estableixen bases reguladores per a la concessió de beques de formació en assajos de control sobre productes objecte de comerç exterior (BOE 11/04/2022).

Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç per la qual es convoquen les beques formació en assajos de control sobre productes objecte de comerç exterior.

Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç per la qual es convoquen les beques formació en assajos de control sobre productes objecte de comerç exterior.

Presentació de sol·licituds d'admissió

Seu electrònica del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa