Bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior

Convócanse 23 bolsas de formación práctica en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior, de acordo coas bases reguladoras establecidas pola Orde ICT/304/2022, do 1 de abril.

A finalidade das bolsas é promover a formación e o perfeccionamento técnico de titulados universitarios superiores, en materia de ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior, co fin de facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

As bolsas terán unha duración máxima de dous anos, sen posibilidade de prórroga, a contar desde a incorporación dos bolseiros tras a notificación da resolución da súa concesión.

Cada bolsa está dotada cunha cantidade mensual de 1.234,96 euros brutos.

Os bolseiros serán destinados aos laboratorios das Direccións Territoriais e Provinciais de Comercio así como ao Centro Analítico de Inspección e Control de Calidade de Comercio Exterior (Laboratorio central) de Madrid.

O proceso de avaliación e selección das solicitudes constará dunha soa fase eliminatoria, relativa á avaliación da documentación achegada.

Información completa en:

Orde ICT/304/2022, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior (BOE 11/04/2022).

Resolución da Secretaría de Estado de Comercio [PDF] [644 KB], para a concesión de bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior.

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio, para a concesión de bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior.

Listaxe provisional de admitidos e excluídos [PDF] [620 KB]

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos [PDF] [483 KB]

Proposta de Resolución Provisional 2022 [PDF] [202 KB]

Proposta de Resolución Definitiva 2022 [PDF] [252 KB]

Corrección de erros da Proposta de Resolución Definitiva 2022 [PDF] [631 KB]

Resolución de Concesión 2022 [PDF] [413 KB]