Informis “Dona i Internacionalització”

Per avançar en la igualtat de gènere en aquest àmbit, es van crear inicialment quatre taules de diàleg i treball per avaluar les possibles barreres i engegar activitats que impulsin l'emprenedoria femenina en el comerç internacional. Després de la celebració i el debat dels participants que van constituir aquestes taules de treball, s'ha elaborat un informe que recull les conclusions de cadascuna d'elles i les mesures que s'adoptaran per promoure polítiques comercials inclusives que contribueixin a l'avanç en la igualtat de gènere.

D'altra banda, els membres del Grup de Treball de 'Dona i Internacionalització' es reuneixen periòdicament per fer balanç de les activitats empreses, analitzar la consecució dels objectius i marcar prioritats en el seu marc d'actuació.

Papel de las mujeres en internacionalización
Conclusiones mesas mujer e Internacionalización
Reunión anual del grupo