Informes “Muller e Internacionalización”

Para avanzar na igualdade de xénero neste ámbito, creáronse inicialmente catro mesas de diálogo e traballo para avaliar as posibles barreiras e pór en marcha actividades que impulsen o emprendimiento feminino no comercio internacional. Tras a celebración e o debate dos participantes que constituíron estas mesas de traballo, elaborouse un informe que recolle as conclusións de cada unha delas e as medidas que se adoptarán para promover políticas comerciais inclusivas que contribúan ao avance na igualdade de xénero.

Por outra banda, os membros do Grupo de Traballo de 'Muller e Internacionalización' reúnense periodicamente para facer balance das actividades emprendidas, analizar a consecución dos obxectivos e marcar prioridades no seu marco de actuación.

Papel de las mujeres en internacionalización
Conclusiones mesas mujer e Internacionalización
Reunión anual del grupo