Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2019-2020

El Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2019-2020, actualment vigent, va ser aprovat per l'acord  del Consell de Ministres del 29 de març de 2019.

Aquest pla s'emmarca dins de l'Estratègia per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-27. Seguint els principis de coherència i coordinació  en l'actuació de l'Estat i de complementarietat amb el sector privat, s'han seleccionat les mesures de suport a la internacionalització de major impacte, permetent així l'adaptació de l'estratègia a les circumstàncies canviants.

El Pla d'Acció 2019-2020 part d'una anàlisi actualitzada de la situació del sector exterior i, a partir d'aquí, defineix les mesures concretes per aconseguir els objectius assenyalats en l'estratègia, que queden agrupades entorn de/entorn dels sis eixos  prioritaris  definits en la mateixa.

Les  mesures noves que recull el Pla 2019-2020 cerquen:

  1. La promoció d'una política comercial progressista i inclusiva, instant al fet que les negociacions comercials en el si de la Unió Europea tinguin en compte capítols ambiciosos en matèria de desenvolupament sostenible, comerç, gènere i PIMES d'acord amb els objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i l'Acord de París de lluita contra el canvi climàtic.
  2. La incorporació per part de la Secretaria d'Estat de Comerç i els seus organismes depenents de la sostenibilitat com a política transversal de tots els actors de l'administració rellevants en matèria d'internacionalització.
  3. Continuar afavorint la diversificació dels mercats i sectors de destinació de les exportacions de béns i serveis espanyoles  fos de la UE a través de l'exercici PASSI (Països amb Actuació Sectorial Estratègica), que suposa un nou enfocament basat en el binomi sector-país.
  4. Afermar la cultura orientada al client, prestant serveis de promoció i informació integrals, personalitzats i d'alt valor afegit per part d'ICEX Espanya Exportació i Inversions.
  5. Atreure inversions estratègiques de països i en sectors prioritaris.
  6. Modernitzar els instruments de suport financer oficial a les empreses en el seu procés d'internacionalització.
  7. Incrementar el valor afegit de les nostres exportacions.

Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2019-2020 [PDF] [3.17 MB]