Inversions exteriors

La inversió exterior ha estat un fenomen crucial en el procés de globalització mundial, sent particularment visible el seu impacte en la internacionalització de l'economia espanyola. Tant la inversió estrangera rebuda a Espanya, com la inversió espanyola en l'exterior, han contribuït substancialment a impulsar el creixement i la modernització de l'economia espanyola a través de l'accés al coneixement més avançat i a nous mercats, així com de la millora de la productivitat i l'ocupació.

És per tant un objectiu d'aquest Ministeri l'afavorir tant les inversions estrangeres a Espanya com les inversions espanyoles a l'estranger. Les competències d'aquest Ministeri referent a les inversions exteriors abasten diferents àmbits, fonamentalment:

  • Registre d'inversions i elaboració d'estadístiques i informes
  • Negociació dels mecanismes bilaterals i multilaterals de protecció
  • Autorització en certs casos
  • Punt Nacional de Contacte
  • Facilitació de la mobilitat d'inversors i emprenedors.

Principals seccions:

Contacta amb Nosaltres!

Formulari de Contacte

Novetats

  • Últimos datos de Inversiones Exteriores Seguir llegint
  • Últimos datos de Inversiones Exteriores Seguir llegint
  • Se ha publicado el boletín correspondiente a Flujos de Inversión Directa de Enero a diciembre de 2023 Seguir llegint
  • Últimos datos de Inversiones Exteriores Seguir llegint
  • Publicada la Guía explicativa sobre el régimen de declaración de inversiones exteriores Seguir llegint
Més novetats