Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable

Les Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable

Les Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable edició 2023 [PDF] són un dels quatre elements que componen la Declaració de l'OCDE sobre Inversió Internacional i Empreses Multinacionals. Recullen una sèrie de principis i normes no vinculants per a una conducta empresarial responsable dirigides a les empreses multinacionals que operin en països adherents o que tinguin la seva seu en ells. Les Directrius tenen com a objectiu promoure que les empreses contribueixin positivament al progrés econòmic, mediambiental i social a tot el món, al mateix temps que mitiguen el possible impacte negatiu derivat de la seva activitat.

Es van reformar per primera vegada en 2011 les Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable edició 2011, sent una de les principals novetats la inclusió d'un capítol nou dedicat als drets humans (capítol IV) d'acord amb els Principis Rectors de les Nacions Unides [PDF]. La segona actualització ha tingut lloc l'any 2023, on es recullen recomanacions per a una conducta empresarial responsable en àrees de cabdal importància com el canvi climàtic, la biodiversitat, la tecnologia, la integritat empresarial i la diligència deguda en la cadena de subministrament.

Més informació en les Guies de l'OCDE per a Empreses Multinacionals.

Els Punts Nacionals de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable

Les Directrius estan recolzades per un singular mecanisme d'implementació: els Punts Nacionals de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable (PNC), que són organismes constituïts pels governs dels països adherents amb la finalitat de promoure i implementar les Directrius.

Els PNC ajuden a les empreses i a les parts interessades al fet que apliquin correctament les Directrius.

Per a això realitzen dues funcions: promocionar les Línies Directrius i actuar com a mecanisme de reclamació extrajudicial.

Guies de Diligència Deguda per a cadenes de subministrament responsable

Finalment, a partir de les Línies Directrius l'OCDE ha desenvolupat unes guies de deguda diligència o "due diligence". Són una sèrie de manuals pràctics encaminats al fet que les empreses integrin la responsabilitat social corporativa dins de la seva activitat i així evitar que causin impactes negatius.

Hi ha una guia general de deguda diligència [PDF], aprovada durant la Conferència Ministerial de maig de 2018, i 5 guies sectorials:

  1. Sector extractiu [PDF]
  2. Cadenas de suministro responsables de Minerales que provengan de áreas de conflicto o de alto riesgo [PDF]
  3. Sector agrícola [PDF]
  4. Sector de la prenda y el calzado [PDF]
  5. Sector financer [PDF]