• Comerç
  • 19/8/2021

Es consolida la recuperació del comerç exterior espanyol: les exportacions creixen un 23,3% el primer semestre del 2021

Informe mensual de comerç exterior, juny del 2021

  • El dèficit comercial el primer semestre va ser un 28,7% inferior al del mateix període del 2020
  • Les exportacions el juny del 2021 van augmentar un 22% interanual fins a aconseguir els 27.610 M€, màxim històric en un mes de juny

Les exportacions espanyoles de mercaderies van ascendir un 23,3% en el període gener-juny del 2021 respecte al mateix període de l'any anterior i van aconseguir els 152.961 milions d'euros (M€), tal com mostren les dades de comerç declarat de Duanes. Les importacions van augmentar també un 20,3% fins als 158.358 M€. Com a resultat, el dèficit comercial dels sis primers mesos de l'any va assolir els 5.397 M€, un 28,7% inferior al registrat el mateix període del 2020.

El juny es consolida la recuperació del comerç exterior espanyol. Augmenten notablement les importacions i exportacions respecte al 2020 i també creixen d'una manera més moderada respecte al 2019, assenyala la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez. Durant el primer semestre del 2021 han crescut les exportacions de manera generalitzada, en els principals sectors i a totes les destinacions, i alhora s'ha reduït el dèficit comercial..

Dades del mes de juny del 2021

El mes de juny, les exportacions espanyoles de mercaderies van augmentar un 22,0% sobre el mateix mes del 2020, fins als 27.610 M€, màxim històric per a un mes de juny. Per la seva banda, les importacions van pujar un 35,1% en termes interanuals fins als 28.587 M€, també màxim històric per a aquest mes. Com a resultat, el juny del 2021 es va registrar un dèficit comercial de 978 M€, en comparació del superàvit de 1.482 M€ registrat el mateix mes de l'any anterior. La taxa de cobertura es va situar en el 96,6%, 10,4 punts percentuals menys que el juny del 2020.

Respecte al maig del 2021, amb dades desestacionalitzades i corregides de calendari, les exportacions van pujar un 2,5% i les importacions un 4,3% (taxes de l'1,5% i el 5,6% en les sèries originals) el darrer mes.

Comparant-ho amb nivells anteriors a la pandèmia, la taxa de variació continua essent positiva: les exportacions creixen un 10,7% respecte al juny del 2019 i les importacions un 8,0% interanual.

El saldo no energètic va llançar un superàvit de 744 M€ (superàvit de 2.074 M€ el juny del 2020, dades provisionals) i el dèficit energètic va augmentar un 190,8% fins als 1.722 milions.

L'augment interanual de les exportacions d'Espanya el juny (22,0%) està en línia amb el registrat a la UE-27 (un 23,7% interanual) i la zona euro (un 24,1%).

Les principals contribucions positives a la taxa de variació anual de les exportacions van provenir del sector de productes químics, semimanufactures no químiques, béns d'equip i productes energètics.

El juny del 2021, les exportacions a la Unió Europea van representar el 62,9% del total (el 62,7% el juny del 2020) i van pujar un 22,4%. Les dirigides a la zona euro van ascendir un 23,4% i les destinades a la resta de la UE van créixer un 15,0%. Dels principals socis, destaquen els increments de vendes a Itàlia (41,3%), Portugal (20,2%) i França (15,7%). Finalment, les exportacions a països tercers (no-UE) van suposar un 37,1% del total i van pujar un 21,1% interanual, i hi destaquen les vendes al Regne Unit, que van augmentar un 12,2%.

Dades acumulades de gener a juny del 2021

Les exportacions espanyoles de mercaderies van ascendir un 23,3% en el període gener-juny respecte al mateix període de l'any anterior i van aconseguir els 152.961 M€. Les importacions van augmentar un 20,3% fins als 158.358 M€. Com a resultat, el dèficit comercial dels sis primers mesos de l'any va assolir els 5.397 M€, un 28,7% inferior al registrat el mateix període del 2020.

La taxa de cobertura –quocient entre exportacions i importacions– es va situar en el 96,6% (un 94,2% al gener-juny del 2020, dades provisionals). En termes de volum, les exportacions van augmentar un 18,2%, ja que els preus, aproximats pels índexs de valor unitari, van pujar un 4,3%. Les importacions van ascendir un 15,0%, ja que els preus van créixer un 4,6%.

El saldo no energètic va llançar un superàvit de 4.700 M€ i el dèficit energètic es va incrementar un 29,7%, fins als 10.098 M€.

El creixement interanual de les exportacions espanyoles entre gener i juny (23,3%) és superior al d'UE-27 (18,2%) i zona euro (17,7%), així com al de França (17,4% interanual), Alemanya (16,7%) i el Regne Unit (9,4%). Fora d'Europa, també van créixer les vendes dels EUA (el 23,2% interanual), la Xina (28,1%) i Japó (23,2%).

Les principals contribucions positives a la taxa de variació anual de les exportacions de gener a juny del 2021 van provenir del sector de béns d'equip, sector automòbil, productes químics i semimanufactures no químiques. Per contra, cap sector va contribuir negativament en el període.

Les exportacions dirigides a la Unió Europea (un 61,8% del total) van augmentar un 26,1% els sis primers mesos de l'any. Les vendes a la zona euro (un 54,5% del total) es van incrementar un 27,4% i les destinades a la resta de la Unió Europea (un 7,2% del total), van créixer un 17,2%..

Les vendes a terceres destinacions (un 38,2% del total) van créixer un 18,9% en aquest període, amb increments de les exportacions a Oceania (55,3%), Àsia exclòs l'Orient Mitjà (25,1%), Àfrica (22,6%), Amèrica Llatina (21,9%), l'Orient Mitjà (17,8%) i Amèrica del Nord (14,7%).

Les comunitats autònomes amb més creixement en les seves exportacions van ser la Comunitat de Madrid, Galícia i Castella-la Manxa, mentre que l'únic descens es va donar a Canàries.

L'informe complet i la nota metodològica es poden consultar en la : Web de Comercio