• Comercio
  • 19/08/2021

Afiánzase a recuperación do comercio exterior español: as exportacións crecen un 23,3% no primeiro semestre de 2021

Informe mensual de comercio exterior, xuño de 2021

  • O déficit comercial no primeiro semestre foi un 28,7% inferior ao do mesmo período de 2020
  • As exportacións en xuño de 2021 aumentaron un 22% interanual ata alcanzar os 27.610 M€, máximo histórico nun mes de xuño

As exportacións españolas de mercadorías ascenderon un 23,3% no período xaneiro-xuño de 2021 respecto ao mesmo período do ano anterior e alcanzaron os 152.961 millóns de euros (M€), tal e como mostran os datos de comercio declarado de Aduanas. As importacións aumentaron tamén un 20,3% ata os 158.358 M€. Como resultado, o déficit comercial dos seis primeiros meses do ano alcanzou os 5.397 M€, un 28,7% inferior ao rexistrado no mesmo período de 2020.

En xuño afiánzase a recuperación do comercio exterior español. Aumentan notablemente as importacións e exportacións respecto de 2020 e tamén crecen de forma máis moderada respecto de 2019, sinala a secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Durante o primeiro semestre de 2021 creceron as exportacións de forma xeneralizada, nos principais sectores e a todos os destinos, á vez que se reduciu o déficit comercial..

Datos do mes de xuño de 2021

No mes de xuño, as exportacións españolas de mercadorías aumentaron un 22,0% sobre o mesmo mes de 2020, ata os 27.610 M€, máximo histórico para un mes de xuño. Pola súa banda, as importacións subiron un 35,1% en termos interanuais ata os 28.587 M€, tamén máximo histórico para ese mes. Como resultado, en xuño de 2021 rexistrouse un déficit comercial de 978 M€, fronte ao superávit de 1.482 M€ rexistrado no mesmo mes do ano anterior. A taxa de cobertura situouse no 96,6%, 10,4 puntos porcentuais menos que en xuño de 2020.

Respecto de maio de 2021, con datos desestacionalizados e corrixidos de calendario, as exportacións subiron un 2,5% e as importacións un 4,3% (taxas do 1,5% e 5,6% nas series orixinais) no último mes.

Comparándoo con niveis anteriores á pandemia, a taxa de variación segue sendo positiva: as exportacións crecen un 10,7% respecto de xuño de 2019 e as importacións un 8,0% interanual.

O saldo non enerxético arroxou un superávit de 744 M€ (superávit de 2.074 M€ en xuño de 2020, datos provisionais) e o déficit enerxético aumentou un 190,8% ata os 1.722 millóns.

O aumento interanual das exportacións en xuño de España (22,0%) está en liña ao rexistrado na UE-27 (23,7% interanual) e a zona euro (24,1%).

As principais contribucións positivas á taxa de variación anual das exportacións proviñeron do sector de produtos químicos, semimanufacturas non químicas, bens de equipo e produtos enerxéticos.

En xuño de 2021, as exportacións á Unión Europea representaron o 62,9% do total (62,7% en xuño de 2020) e subiron un 22,4%. As dirixidas á zona euro ascenderon un 23,4% e as destinadas ao resto da UE creceron un 15,0%. Dos principais socios, destacan os incrementos de vendas a Italia (41,3%), Portugal (20,2%) e Francia (15,7%). Finalmente, as exportacións a países terceiros (non-UE) supuxeron un 37,1% do total e subiron un 21,1% interanual, destacando as vendas a Reino Unido aumentaron un 12,2%.

Datos acumulados de xaneiro a xuño 2021

As exportacións españolas de mercadorías ascenderon un 23,3% no período xaneiro-xuño respecto ao mesmo período do ano anterior e alcanzaron os 152.961 M€. As importacións aumentaron un 20,3% ata os 158.358 M€. Como resultado, o déficit comercial dos seis primeiros meses do ano alcanzou os 5.397 M€, un 28,7% inferior ao rexistrado no mesmo período de 2020.

A taxa de cobertura –cociente entre exportacións e importacións- situouse no 96,6% (94,2% en xaneiro-xuño de 2020, datos provisionais). En termos de volume, as exportacións aumentaron un 18,2%, xa que os prezos, aproximados polos Índices de Valor Unitario, subiron un 4,3%. As importacións ascenderon un 15,0%, pois os prezos creceron un 4,6%.

O saldo non enerxético arroxou un superávit de 4.700 M€ e o déficit enerxético incrementouse un 29,7%, ata os 10.098 M€.

O crecemento interanual das exportacións españolas entre xaneiro e xuño (23,3%) é superior ao de UE-27 (18,2%) e zona euro (17,7%), así como ao de Francia (17,4% interanual), Alemaña (16,7%) e Reino Unido (9,4%). Fóra de Europa, tamén creceron as vendas de EE. UU. (23,2% interanual), China (28,1%) e Xapón (23,2%).

As principais contribucións positivas á taxa de variación anual das exportacións de xaneiro a xuño de 2021 proviñeron do sector de bens de equipo, sector automóbil, produtos químicos e semimanufacturas non químicas. Pola contra, ningún sector contribuíu negativamente no período.

As vendas a terceiros destinos (38,2% do total) creceron un 18,9% neste período, con incrementos das exportacións a Oceanía (55,3%), Asia excluído Oriente Medio (25,1%), África (22,6%), América Latina (21,9%), Oriente Medio (17,8%) e América do Norte (14,7%).

Las ventas a terceros destinos (38,2% del total) crecieron un 18,9% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a Oceanía (55,3%), Asia excluido Oriente Medio (25,1%), África (22,6%), América Latina (21,9%), Oriente Medio (17,8%) y América del Norte (14,7%).

As comunidades autónomas con maiores crecementos nas súas exportacións foron a Comunidade de Madrid, Galicia e Castela-A Mancha, mentres que o único descenso deuse en Canarias.

O informe completo e a nota metodolóxica pódense consultar en la Web de Comercio