• Merkataritza
  • 2021/8/19

Espainiako kanpo-merkataritzaren berreskurapena finkatzen ari da: esportazioak % 23,3 hazi dira 2021eko lehen seihilekoan

Kanpo-merkataritzaren hileko txostena, 2021eko ekaina

  • Lehen seihilekoan defizit komertziala % 28,7 txikiagoa izan zen 2020ko epe berekoarekin alderatuta.
  • 2021eko ekaineko urtetik urterako esportazioak % 22 hazi zirelarik, 27.610 milioi eurora iritsi ziren, hots, maximo historikoa ekainean.

Espainiako merkantzia-esportazioak % 23,3 igo ziren 2021eko urtarriletik ekainera bitartean, aurreko urteko epe berarekin alderatuta, eta 152.961 milioi eurora iritsi ziren (M€), aduanetatik deklaratutako merkataritza-datuek erakusten dutenez. Inportazioak ere % 20,3 igo ziren, 158.358 milioi euroraino. Ondorioz, urteko lehen sei hilabeteetako defizit komertziala 5.397 M€-koa izan zen, 2020ko epe berean izandakoa baino % 28,7 txikiagoa.

Ekainean, sendotu egin zen Espainiako kanpo-merkataritzaren berreskuratzea. Inportazioak eta esportazioak nabarmen hazi ziren 2020koekin alderatuta, eta 2019koekin alderatuz gero hazkuntza neurrizkoa izan zen,Xiana Méndez. Merkataritza Idazkaritzak adierazi duenez. 2021eko lehen seihilekoan esportazioak hazi egin dira, oro har, sektore nagusietan eta helmuga guztietan, eta, aldi berean, defizit komertziala murriztu da..

2021eko ekaineko datuak

Ekainean, Espainiako merkantzia-esportazioak % 22,0 igo ziren 2020ko hilabete berarekin alderatuta, eta 27.610 milioi eurora iritsi ziren. Ekaineko maximo historikoa da hori. Bestalde, inportazioak % 35,1 igo ziren urtetik urtera, 28.587 milioi euroraino, hilabete horretan ere maximo historikoa. Ondorioz, 2021eko ekainean 978 milioi euroko defizit komertziala izan zen, aurreko urteko hilabete berean erregistratutako 1.482 milioi euroko superabitarekin alderatuta. Estaldura-tasa % 96,6koa izan zen, 2020ko ekainean baino 10,4 puntu portzentual gutxiago.

2021eko maiatzarekin alderatuta, egutegiko datuak desestazionalizatuta eta zuzenduta, esportazioak % 2,5 igo ziren eta inportazioak % 4,3 (% 1,5eko eta % 5,6ko tasak jatorrizko serieetan) azken hilabetean.

Pandemiaren aurreko mailekin alderatuta, aldaketa-tasak positiboa izaten jarraitzen du: esportazioak % 10,7 hazi dira 2019ko ekainarekin alderatuta, eta inportazioak % 8,0 urtetik urtera.

Energiaz kanpoko saldoak 744 M€-ko superabita eman zuen (2020ko ekainean 2.074 M€-ko superabita, behin-behineko datuak), eta defizit energetikoa % 190,8 igo zen, 1.722 milioi euroraino.

Espainiako ekaineko esportazioen urtetik urterako igoera (% 22,0) bat dator EB-27an (% 23,7 urtetik urterako) eta eurogunean (% 24,1) erregistratutakoekin.

Esportazioen urteko aldakuntza-tasari egindako ekarpen positibo nagusiak produktu kimikoen, semimanufaktura ez-kimikoen, ekipo-ondasunen eta energia-produktuen sektorekoak izan ziren.

2021eko ekainean, Europar Batasunerako esportazioak guztizkoaren % 62,9 izan ziren ( % 62,7 2020ko ekainean), eta % 22,4 igo ziren. Euroguneari zuzendutakoak % 23,4 igo ziren eta EBko gainerakoei zuzendutakoak % 15,0. Bazkide nagusien artean, aipatzekoak dira Italiari (% 41,3), Portugali (% 20,2) eta Frantziari (% 15,7) egindako salmentak. Azkenik, hirugarren herrialdeei (EBtik kanpo) egindako esportazioak guztizkoaren % 37,1 izan ziren, eta urtetik urtera % 21,1 igo ziren; nabarmentzekoak dira Erresuma Baturako salmentak, % 12,2 igo baitziren.

2021eko urtarriletik ekainera bitartean metatutako datuak

Espainiako merkantzia-esportazioak % 23,3 igo ziren urtarriletik ekainera, aurreko urteko epe berarekin alderatuta, eta 152.961 milioi eurora iritsi ziren. Inportazioak % 20,3 igo ziren, 158.358 milioi euroraino. Ondorioz, urteko lehen sei hilabeteetako defizit komertziala 5.397 M€-koa izan zen, 2020ko epe berean izandakoa baino % 28,7 txikiagoa.

Estaldura-tasa —esportazioen eta inportazioen arteko zatidura— % 96,6koa izan zen ( % 94,2koa 2020ko urtarriletik ekainera bitarte, behin-behineko datuak). Bolumenari dagokionez, esportazioak % 18,2 igo ziren, prezioak, Balio Bateratuko Indizeen arabera, % 4,3 igo baitziren. Inportazioak % 15,0 igo ziren, prezioak % 4,6 igo baitziren.

Energiaz kanpoko saldoak 4.700 M€-ko superabita eman zuen eta energia-defizita % 29,7 igo zen, 10.098 M€-raino.

Espainiako esportazioek urtarriletik ekainera bitartean izan duten urtetik urterako hazkundea (% 23,3) handiagoa da EB-27koarekin (% 18,2) eta eurogunekoarekin (% 17,7) alderatuta, bai eta Frantziakoarekin (% 17,4 urtetik urtera), Alemaniakoarekin (% 16,7) eta Erresuma Batukoarekin (% 9,4) alderatuta ere. Europatik kanpo ere hazi ziren AEBren salmentak, (% 23,2 urtetik urtera), Txinarenak (% 28,1) eta Japoniarenak (% 23,2).

2021eko urtarriletik ekainera bitarteko esportazioen urteko aldakuntza-tasari egindako kontribuzio positibo nagusiak ekipo-ondasunen sektoretik, automobil-sektoretik, produktu kimikoetatik eta kimikaz kanpoko erdi-manufakturetatik etorri ziren. Aitzitik, sektore batek ere ez zuen ekarpen negatiborik egin epe horretan.

Europar Batasunera zuzendutako esportazioak (guztizkoaren % 61,8) urteko lehen sei hilabeteetan % 26,1 igo ziren. Euroguneko salmentak (guztizkoaren % 54,5) % 27,4 igo ziren, eta Europar Batasuneko gainerakoei zuzendutakoak (guztizkoaren % 7,2) % 17,2 igo ziren.

Hirugarrenei egindako salmentak (guztizkoaren % 38,2) aldi horretan % 18,9 hazi ziren, eta Ozeaniara (% 55,3), Asiara (Ekialde Ertaina kanpo) (% 25,1), Afrikara (% 22,6), Latinoamerikara (% 21,9), Ekialde Ertainera (% 17,8) eta Ipar Amerikara (% 14,7) egindako esportazioak handitu ziren.

Esportazioetan hazkunde handiena izan zuten autonomia-erkidegoak Madril, Galizia eta Gaztela-Mantxa izan zirelarik, jaitsiera bakarra Kanarietan izan zen.

Txosten osoa eta ohar metodologikoa helbide honetan kontsulta daitezke Merkataritza ataria