Internacionalización Ibérica. España e Portugal na economía mundial, 2021

Portugal e España manteñen unha relación económica e comercial privilexiada e constitúen un exemplo exitoso de integración na economía europea e global. As cifras de comercio e investimentos pon de manifesto que Portugal e España somos socios económicos preferentes cun balance netamente beneficioso para ambas as partes.

Esta publicación analiza a súa evolución en 2021 e divídese en tres grandes apartados. O primeiro, dedicado a recompilar e analizar a evolución do comercio e do investimento ibérico. No segundo, publícanse colaboracións referir# a aspectos cruciais nas estratexias e políticas de internacionalización ibéricas. E, en terceiro lugar, recóllese a perspectiva empresarial sobre a internacionalización ibérica.

Internacionalización Ibérica. España e Portugal na economía mundial 2021 [PDF] [2.845 KB]