Secretaría de Estado

Esta sección contén información sobre a estrutura orgánica e Organismos dependentes da Secretaría Xeral de Estado así como as funcións e competencias que lle corresponden.