Punt Nacional de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable

El Punt Nacional de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable té per objectiu promocionar a Espanya el compliment de les Directrius de l'OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable per a Empreses Multinacionals i gestionar els mecanismes de reclamació que estan establerts en elles.

Novetats

Actualització al juny de 2023 de les Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable

Des de la seva adopció l'any 1976, les Línies Directrius s'han actualitzat contínuament per seguir sent adequades al seu propòsit a la llum dels desafiaments socials i el context canviant dels negocis internacionals. L'actualització de l'any 2023 reflecteix una dècada d'experiència des de la seva última revisió l'any 2011 i respon a prioritats socials, ambientals i tecnològiques urgents a les quals s'enfronten les societats i les empreses.

Les Línies Directrius actualitzades en 2023 es van publicar el 8 de juny en el context de la Reunió Ministerial del Consell de l'OCDE . Les actualitzacions més importants es resumeixen aquí.


La Responsabilitat Social Corporativa i el Punt Nacional de Contacte espanyol per a les Directrius de l'OCDE para EMN

La Secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, té el placer de convidar-li a la jornada

Logo del Foro Global sobre Conducta Responsable de las Empresas 2020

La jornada es desenvoluparà en format híbrid, podent assistir en format presencial i virtualment a través de Youtube

A causa de la limitació d'aforament amb el protocol Covid, és imprescindible la confirmació per a l'assistència presencial (a aquest correu electrònic: pnacional.sscc@mincotur.es), que s'autoritzarà per ordre de recepció d'aquesta confirmació, fins a completar l'aforament.


Fòrum Global sobre Conducta Responsable de les Empreses 2020

Logo del Foro Global sobre Conducta Responsable de las Empresas 2020

Intervencions en diferit

La Covid-19 i la Conducta Empresarial responsable

Logo del Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable al Programa de la OCDE

Com adoptar un enfocament de conducta empresarial responsable enfront de la Covid-19 (contribució del Grup de Treball sobre Conducta Empresarial Responsable al Programa de l'OCDE sobre la COVID)

Enfocament de conducta empresarial responsable

Principals seccions: