Países con Actuación Sectorial Estratéxica (PASE)

O goberno acompañou o Plan de Acción de Internacionalización da Economía española 2019-2020 co denominado exercicio PASE (Países con Actuación Sectorial Estratéxica), que recolle unha selección de doce países de actuación estratéxica en determinados sectores onde o potencial das nosas empresas aínda está lonxe de ser alcanzado e onde se identificaron oportunidades por explotar.

Para iso,  e partindo da análise cuantitativa e cualitativa das áreas xeográficas e dos sectores de oportunidade para as nosas empresas, realizouse un exercicio de estudo de mercado/sector, que permitiu identificar unha serie de medidas moi concretas que permiten adecuar o desempeño exportador español ao seu potencial.

Este exercicio realizouse tendo en conta indicadores obxectivos sobre os distintos mercados e a súa importancia para as empresas españolas no seu proceso de internacionalización.

Así, a Estratexia PASE engade un compoñente sectorial ao enfoque tradicional de mercados prioritarios, identificando  sectores  estratéxicos con potencial exportador en determinados países.

O obxectivo é focalizar e coordinar as accións de política comercial sobre o binomio sector-país, de maneira que se logre unha acción máis eficaz e eficiente, e que permitan alcanzar ás nosas empresas o seu máximo potencial no mercado de destino.

Los 12 países PASE seleccionados son: EEUU, Canadá, México, Brasil, Marruecos, Sudáfrica, Rusia1, Turquía, Japón, Corea, China e India.

Cabe, no entanto, sinalar que non se trata dunha lista excluínte, senón de actuación estratéxica nos distintos sectores identificados en cada país PASE.

1. Rusia foi eliminada da lista de países de actuación estratéxica, como consecuencia da súa ofensiva en Ucraína.

Ampliación do período de execución do exercicio PASE:

Tendo en conta que 2020 foi un ano particularmente complicado para o sector exterior, no Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2021-2022 decidiuse ampliar o período de execución do exercicio PASE durante 2021, mantendo a lista de países e sectores inicialmente seleccionados e engadindo Reino Unido polos efectos do Brexit. Adicionalmente, decidiuse eliminar a Rusia da lista de países de actuación estratéxica, como consecuencia da súa ofensiva en Ucraína e as súas implicacións económico-comerciais.

A seguir, exponse este exercicio detallado para cada un dos países PASE:

Por último, engádese o exercicio PASE correspondente a Reino Unido: