Plan de Choque Fronte á COVID 19 en Apoio á Internacionalización

A xestión da crise sanitaria provocada pola Covid-19 obrigou a adoptar unhas medidas extremas de confinamento que supuxeron a paralización da actividade mundial que ocasionará unha caída do PIB en 2020 sen precedentes. Trátase dunha crise exógena e global que afectará a todos os países, pero cun impacto diferencial en función das súas estruturas produtivas de base e os sectores de especialización de cada país.

O comercio mundial é sen dúbida un dos principais damnificados nesta crise, cunha caída dos fluxos globais que, segundo o FMI, contraeranse un 11,9% en 2020. Pola súa banda, o Investimento Estranxeiro Directa (IED) sufrirá fortes caídas tanto en 2020 como en 2021, o que xerará unha forte competencia na captación futura de IED .

En España, a caída do comercio exterior será particularmente severa debido en parte ao peso das exportacións dos servizos turísticos e da automoción, o que levou a rexistrar un déficit por conta corrente, a diferenza do superávit no mesmo período do ano anterior.

A Secretaría de Estado de Comercio adoptou medidas para estar preto das empresas exportadoras durante a pandemia e logrou adaptar en pouco tempo unha gran parte dos seus instrumentos ao contexto actual co obxectivo de mitigar o impacto da crise sobre o sector, con especial atención ás Pemes. Todas estas medidas inclúense no Plan de Choque fronte á Covid-19 en apoio á internacionalización, entre as que destacan:

 1. Actuacións do ICEX e da rede de Oficinas Económicas e Comerciais:
  1. ICEX flexibilizou as condicións de participación nos programas e/ou actividades afectados pola pandemia: coa lema “Non pares, ICEX está ao teu lado” adapta toda a súa oferta á versión en liña. Coa iniciativa #JUNTOSMÁSLEJOS, en colaboración coa Cámara de Comercio de España e a CEOE, porase en marcha un punto de acceso único e virtual aos seus servizos.
  2. Promover a imaxe de España asociada á competitividade e á excelencia produtiva, para previr unha eventual deterioración conxuntural da mesma e reforzala ante o impacto da Covid-19, ICEX lanzou novas estratexias de comunicación e imaxe que reforcen as tradicionais. Ademais, reforzaranse os instrumentos de comunicación en destino das Oficinas Económicas e Comerciais (redes sociais e perfís).
  3. ICEX Invest in Spain está a reforzar a estratexia aftercare en colaboración coa Direccións Territoriais e Provinciais de Comercio e axencias de atracción de investimentos rexionais das CCAA.
  4. Ademais, a rede de Oficinas Económicas e Comerciais da Secretaría de Estado no exterior está a procurar un achegamento aos mercados mediante webminarios especializados e adaptación da oferta de servizos personalizados, entre outros.
 2. Reforzo, flexibilización e difusión dos instrumentos financeiros de apoio á internacionalización:
  1. FIEM: ampliarase o acceso ao financiamento mediante o aumento dos fondos dispoñibles, así como novos produtos e reforzo do apoio á PEME.
  2. CESCE reforzou o acceso á liquidez ás empresas españolas cunha liña de cobertura do risco de importe de risco asumido de ata 2.000 millóns de euros, así como o acceso ao crédito ás empresas españolas flexibilizando, ampliando a cobertura e lanzando novos produtos.
  3. COFIDES aplica o mecanismo “fast track” de adiamentos de cotas de débedas de empresas afectadas pola crise.
 3. Maximizar as oportunidades que brindan os acordos comerciais da UE:
  1. Buscando un mellor aproveitamento por parte das empresas das oportunidades dos 72 acordos comerciais da UE, que facilitan un acceso privilexiado a terceiros mercados e polo tanto a diversificación xeográfica do sector exterior reducindo a dependencia da UE.
  2. Lograr manter os mercados abertos, influíndo na UE e en foros multilaterais como a OMC, o OCDE, a UNCTAD e o G20, ante os riscos de proteccionismo e preferencia polo consumo nacional desatados pola crise da Covid-19.

Plan de choque fronte á COVID 19 [PDF] [2,5 Mb]