Sancións internacionais

As sancións internacionais constitúen un elemento central da política exterior e de seguridade común, cuxo principal obxectivo é fortalecer a seguridade internacional, a defensa da democracia e dos dereitos humanos de acordo con os principios da Carta das Nacións Unidas e co disposto no artigo 21 do Tratado da Unión Europea.

A aplicación destas medidas ha ido evolucionando co tempo, de maneira que na actualidade trátase de xerar o maior impacto naquelas persoas responsables e de minimizar os efectos humanitarios adversos.

As persoas e entidades sancionadas polas NNUU poden ser consultadas en cada un dos réximes de sancións (contidos no desplegable da pestana “Sanctions”):

  • Lémbrase que as Decisións e Regulamentos UE sobre sancións así como as listas actualizadas de sancionados poden ser consultadas en Sanctionsmap.
  • Lémbrase que os textos xurídicos aprobados pola UE poden ser consultados en EUR-Lex.

Así mesmo, é posible consultar a lista consolidada das persoas físicas e entidades sometidas a conxelación de capitais pola UE.

Contacta connosco!

Formulario de Contacto