O Impacto Económico do Acordo UE-Mercosur

bandera mercosur

A Secretaría de Estado de Comercio encargou un estudo que analizase en profundidade os efectos do Acordo de Asociación entre a UE e Mercosur sobre a economía española. É un Acordo dunha elevada complexidade que non entrou aínda en vigor. Para iso, os autores utilizaron un modelo de equilibrio xeral computable capaz de capturar os impactos directos e indirectos do Acordo.

O estudo analiza o impacto da redución (i) das barreiras arancelarias e non arancelarias ao comercio de bens e servizos, (ii) das barreiras ao investimento directo, fundamentalmente realizada a través de empresas multinacionais de servizos, así como (iii) da apertura da contratación pública. Adicionalmente, tamén estuda os efectos do Acordo sobre as emisións de CO2, o potencial exportador español, o potencial de IDE ou o comercio electrónico.

O estudo conclúe que o acordo terá un impacto económico netamente positivo sobre o PIB de ambos os bloques, sendo este efecto maior para Mercosur xa que a UE é un dos seus mercados máis importantes e xa tiña previamente liberalizado unha porcentaxe moi alta das súas importacións provenientes de Mercosur. O estudo estima que as exportacións de España a Mercosur crecerán un 37%, cando o acordo despregase todos os seus efectos, o que dará lugar a unha maior produción (0,23% do PIB) e emprego (0,11%, equivalente a máis de 22.000 empregos) na maioría de sectores produtivos españois.

A distribución sectorial esperada dos efectos do acordo nos 41 sectores e produtos analizados é heteroxénea posto que o aumento dos fluxos comerciais afectaría con maior intensidade aos produtos nos que está especializada a economía española. Neste sentido, as exportacións de manufacturas serían as máis beneficiadas cun crecemento do 0,35% ao final do período de aplicación do acordo. O estudo analiza tamén cal sería o impacto sectorial derivado do maior consumo interno asociado ao crecemento do PIB.

Sinalar que os maiores impactos para España derivarían da supresión dos aranceis, xa que os niveis arancelarios de partida son relativamente elevados, seguida do investimento directo que é especialmente relevante debido á importante implantación de empresas españolas en Mercosur.

Os efectos do acordo produciranse de forma progresiva a medida que se vaian eliminando as barreiras de acordo con o calendario acordado. Así, o estudo asume a existencia de catro shocks liberalizadores, no ano 1, 5, 11 e 16, tras o cal se aplicarán plenamente as medidas do acordo.

Baixo o suposto de políticas constantes, a maior actividade económica levaría asociada un aumento das emisións de CO2, pero a actividade adicional que se xeraría sería menos intensiva en CO2 que a actual, de forma que o aumento das emisións sería moi limitado.

Á hora de interpretar os resultados do estudo é importante ter en conta que estes constitúen unha boa aproximación ao impacto previsible, pero han de ser tomados con cautela, xa que todo modelo apóiase en supostos que simplifican notablemente a realidade económica. Isto é especialmente relevante a medida que se desagregan os resultados por sectores e produtos.

O Impacto Económico do Acordo UE-Mercosur [PDF] [12.7 KB]