Brexit Comerç

Acord comercial entre la Unió Europea i Regne Unit

El 24 de desembre de 2020 la Comissió Europea i Regne Unit van aconseguir un acord en principi sobre les condicions per a la futura relació una vegada finalitzi el període transitori el proper 31 de desembre de 2020.

No obstant això, les condicions que s'han acordat no són en cap cas equivalents a aquelles de les quals gaudeixen els Estats Membres de la Unió Europea. Per tant, el final del període transitori suposarà l'aparició de formalitats i barreres en ambdues adreces al comerç de béns i serveis i a la mobilitat i intercanvis transfronterers que no existeixen en l'actualitat.

Es recorda a tots els operadors que han de preparar-se, si no ho han fet ja, per poder afrontar el proper 1 de gener amb les majors garanties.

Destacats

Organismes