Informe de Evaluación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2017-2018

L'informe avalua el Pla d'Acció 2017-2018, primer pla biennal de desenvolupament de l'Estratègia Espanyola d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027 (EIEE), entorn de/entorn de la qual s'articula l'acció del Govern en matèria de foment de la internacionalització.

L'avaluació és un exercici de transparència i rendició de comptes davant la ciutadania i serveix als objectius de millorar l'aplicació de les actuacions en matèria d'internacionalització i contribuir a la millora del disseny de plans futurs.

L'informe formula conclusions i recomanacions, que cobren major importància davant la crisi sanitària i els seus efectes econòmics, per facilitar que els Planes d'Acció per a l'aplicació de l'EIEE acompanyin amb èxit a les empreses en el seu esforç d'internacionalització i afermar així la contribució positiva del sector exterior a la recuperació i al creixement equilibrat:

  • El Pla d'Acció 2017-2018 aborda de forma equilibrada la correcció de fallades de mercat que dificulten la internacionalització de les empreses.
  • L'execució del Pla ha estat satisfactòria, més del 91% de les accions avaluades s'han complert.
  • S'han registrat avanços en els reptes i els objectius que marca l'EIEE : creixement de les exportacions, ampliació de la base exportadora, augment de la participació en licitacions internacionals i millora de l'atractiu de l'economia espanyola per captar inversions.
  • Pot continuar-se reforçant l'eficàcia dels principals instruments de foment a la internacionalització mitjançant una major difusió, especialment entre les pimes, facilitant una major adaptació a l'entorn i ajustant-los a les característiques i necessitats dels diferents tipus d'empreses.
  • L'informe formula recomanacions concretes para ICEX Espanya Exportació i Inversions; CESCE, COFIDES; les xarxes territorial i exterior de comerç, així com relacionades amb l'impuls dels acords comercials.