Informe de Evaluación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2017-2018

O informe avalía o Plan de Acción 2017-2018, primeiro plan bienal de desenvolvemento da Estratexia Española de Internacionalización da Economía Española 2017-2027 (EIEE), ao redor da cal se articula a acción do Goberno en materia de fomento da internacionalización.

A avaliación é un exercicio de transparencia e rendición de contas ante a cidadanía e serve aos obxectivos de mellorar a aplicación das actuacións en materia de internacionalización e contribuír á mellora do deseño de plans futuros.

O informe formula conclusións e recomendacións, que cobran maior importancia ante a crise sanitaria e os seus efectos económicos, para facilitar que os Plans de Acción para a aplicación da EIEE acompañen con éxito ás empresas no seu esforzo de internacionalización e afianzar así a contribución positiva do sector exterior á recuperación e ao crecemento equilibrado:

  • O Plan de Acción 2017-2018 aborda de forma equilibrada a corrección de fallos de mercado que dificultan a internacionalización das empresas.
  • A execución do Plan foi satisfactoria, máis do 91% das accións avaliadas cumpríronse.
  • Rexistráronse avances nos retos e os obxectivos que marca a EIEE: crecemento das exportacións, ampliación da base exportadora, aumento da participación en licitacións internacionais e mellora do atractivo da economía española para captar investimentos.
  • Pode continuarse reforzando a eficacia dos principais instrumentos de fomento á internacionalización mediante unha maior difusión, especialmente entre as pemes, facilitando unha maior adaptación á contorna e axustándoos ás características e necesidades dos distintos tipos de empresas.
  • O informe formula recomendacións concretas para ICEX España Exportación e Investimentos; CESCE, COFIDES; as redes territorial e exterior de comercio, así como relacionadas co impulso dos acordos comerciais.