Espainiako Ekonomia Nazioartekotzeko 2017-2018 Ekintza Plana ebaluatzeko txostena

Txostenak 2017-2018 Ekintza Plana ebaluatzen du. Plan hori Espainiako Ekonomia Nazioartekotzeko Espainiako Estrategia (2017-2027) garatzeko bi urtean behingo lehen plana da, eta haren inguruan egituratzen da Gobernuak nazioartekotzea sustatzeko egiten duen ekintza.

Ebaluazioa gardentasuneko eta herritarren aurrean kontuak emateko ariketa bat da, eta nazioartekotzearen arloko jardueren aplikazioa hobetzeko eta etorkizuneko planen diseinua hobetzen laguntzeko helburuetarako balio du.

Txostenak ondorioak eta gomendioak ematen ditu, garrantzi handiagoa hartzen dutenak osasun-krisiaren eta haren ondorio ekonomikoen aurrean, EEE aplikatzeko ekintza-planek enpresei arrakastaz lagun diezaieten nazioartekotzeko ahaleginean, eta, horrela, kanpo-sektoreak susperraldiari eta hazkunde orekatuari egiten dion ekarpen positiboa sendotzeko:

  • 2017-2018 Ekintza Planak modu orekatuan jorratzen du enpresen nazioartekotzea zailtzen duten merkatu-akatsen zuzenketa.
  • Plana behar bezala gauzatu da, eta ebaluatutako ekintzen % 91 baino gehiago bete dira.
  • Aurrerapausoak eman dira EEIk ezartzen dituen erronka eta helburuetan: esportazioen hazkundea, esportazio-oinarria handitzea, nazioarteko lizitazioetan parte hartzea eta inbertsioak erakartzeko Espainiako ekonomiaren erakargarritasuna hobetzea.
  • Nazioartekotzea sustatzeko tresna nagusien eraginkortasuna indartzen jarrai daiteke hedapen handiagoaren bidez, batez ere ETEen artean, ingurunera gehiago egokitzea erraztuz eta enpresa mota desberdinen ezaugarri eta beharretara egokituz.
  • Txostenak gomendio zehatzak ematen ditu ICEX España Exportación e Inversiones, CESCE, COFIDES eta merkataritzako lurralde- eta kanpo-sareetarako, bai eta merkataritza-akordioak bultzatzearekin lotutakoak ere.