Bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior

Información xeral

Convócanse 23 bolsas de formación práctica en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior, de acordo coas bases reguladoras establecidas pola Orde ICT/304/2022, do 1 de abril.

A finalidade das bolsas é promover a formación e o perfeccionamento técnico de titulados universitarios superiores, en materia de ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior, co fin de facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

As bolsas terán unha duración máxima de dous anos, sen posibilidade de prórroga, a contar desde a incorporación dos bolseiros tras a notificación da resolución da súa concesión.

Cada bolsa está dotada cunha cantidade mensual de 1.234,96 euros brutos.

Os bolseiros serán destinados aos laboratorios das Direccións Territoriais e Provinciais de Comercio, así como ao Centro Analítico de Inspección e Control de Calidade de Comercio Exterior (Laboratorio Central) de Madrid.

O proceso de avaliación e selección das solicitudes constará dunha soa fase eliminatoria, relativa á avaliación da documentación achegada.

Máis información

Orde ICT/304/2022, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior (BOE 11/04/2022).

Resolución da Secretaría de Estado de Comercio pola que se convocan as bolsas formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior.

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio pola que se convocan as bolsas formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de comercio exterior.

Presentación de solicitudes de admisión

Sede electrónica do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa

O prazo de presentación de solicitudes acabou o 15 de abril de 2024

Resolución provisional coa relación de admitidos e excluídos

Resolución provisional coa relación de admitidos e excluídos das bolsas de formación en ensaios de control sobre produtos obxecto de Comercio exterior para o ano 2024.