Muller e Internacionalización

Grupo de Traballo “Muller e Internacionalización”

A Secretaría de Estado de Comercio está firmemente comprometida co papel da muller na internacionalización da economía española. Para iso, creouse en 2019 o Grupo de Traballo “Muller e Internacionalización” no marco do II Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020 e dentro da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027.

Este Grupo de Traballo naceu co obxectivo de potenciar o papel que teñen as mulleres na internacionalización da economía española e sentar as bases para avanzar de maneira comprometida, firme e coordinada na incorporación das mulleres no comercio internacional.

Con este fin, este Grupo aborda catro grandes liñas de actuación:

  1. Estatísticas para ter un mellor diagnóstico do actual papel da muller no comercio internacional e as posibles barreiras.
  2. Acceso ao financiamento e promoción de programas de internacionalización.
  3. Formación en internacionalización.
  4. Cumprimento da Lei de Igualdade.

Forman parte deste Grupo voluntariamente todas aquelas institucións privadas e públicas que teñan interese e estean involucradas neste ámbito: desde representantes das administracións ata institucións da universidade e do sector empresarial.

Informes “Muller e Internacionalización”

Para avanzar na igualdade de xénero neste ámbito, creáronse inicialmente catro mesas de diálogo e traballo para avaliar as posibles barreiras e pór en marcha actividades que impulsen o emprendimiento feminino no comercio internacional. Tras a celebración e o debate dos participantes que constituíron estas mesas de traballo, elaborouse un informe que recolle as conclusións de cada unha delas e as medidas que se adoptarán para promover políticas comerciais inclusivas que contribúan ao avance na igualdade de xénero.

Accede ás Conclusións do informe das mesas de debate sobre “O Papel das Mulleres na Internacionalización da Economía Española” [PDF] [1.2 MB]

Por outra banda, os membros do Grupo de Traballo de 'Muller e Internacionalización' reúnense periodicamente para facer balance das actividades emprendidas, analizar a consecución dos obxectivos e marcar prioridades no seu marco de actuación.

Accede ao último informe da reunión anual do Grupo: “Avanzar en igualdade de oportunidades [PDF][6 MB]”

Eventos do Grupo de Traballo "Muller e Internacionalización"

O 16 de abril de 2021 presentouse o Informe Muller e Internacionalización coas conclusións das mesas redondas. O acto contou co apoio de SM a Raíña Letizia e as ministras de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto e lgualdad, Irene Montero.

O 8 de marzo de 2022, con motivo do Día internacional da Muller, a Secretaría de Estado de Comercio celebrou un segundo acto do grupo de traballo “Muller e Internacionalización da economía española” para abordar o papel das mulleres no comercio internacional onde compartiron a súa experiencia expertas españolas e internacionais.

Español

Inglés