Mulleres e internacionalización

Grupo de traballo "Mulleres e internacionalización"

A secretaria de Estado de Comercio está firmemente comprometida co papel das mulleres na internacionalización da economía española. Para iso, creouse en 2019 o Grupo de Traballo "Mulleres e internacionalización" no marco do II Plan de acción para a internacionalización da economía española 2019-2020 e dentro da Estratexia para a internacionalización da economía española 2017-2027.

Este Grupo de Traballo creouse co obxectivo de potenciar o papel das mulleres na internacionalización da economía española e sentar as bases para avanzar de forma comprometida, firme e coordinada na incorporación das mulleres ao comercio internacional.

Para iso, este grupo aborda catro liñas principais de actuación:

  1. Estatísticas para ter un mellor diagnóstico do papel actual das mulleres no comercio internacional e das posibles barreiras.
  2. Acceso ao financiamento e promoción de programas de internacionalización.
  3. Formación en internacionalización.
  4. Cumprimento da lei de igualdade.

Todas aquelas institucións privadas e públicas que teñan interese e participen nesta área forman parte voluntariamente deste grupo: desde representantes das administracións ata institucións universitarias e do sector empresarial.

Informe "Mulleres e internacionalización"

Para avanzar neste propósito, creáronse catro táboas de diálogo e traballo. Despois da celebración e debate dos participantes que constituíron estes grupos de traballo, elaborouse un informe que inclúe as conclusións de cada un deles e as medidas que se adoptarán para promover políticas comerciais inclusivas que contribúan ao avance da igualdade de xénero.

Acceda ás conclusións do informe das mesas redondas sobre "O papel das mulleres na internacionalización da economía española"

II Acto do Grupo de Traballo "Muller e Internacionalización"

Con motivo do Día Internacional da Muller, a Secretaría de Estado de Comercio celebrou o II Acto de “Muller e Internacionalización da Economía Española” para seguir impulsando a igualdade de xénero na actividade económica internacional.

Español

Inglés