Liñas Directrices do OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsable

As Liñas Directrices do OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsable

As Liñas Directrices do OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsable edición 2023 [PDF] son un do catro elementos que compoñen a Declaración do OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. Recollen unha serie de principios e normas non vinculantes para unha conduta empresarial responsable dirixidas ás empresas multinacionais que operen en países adherentes ou que teñan a súa sede neles. As Directrices teñen como obxectivo promover que as empresas contribúan positivamente ao progreso económico, ambiental e social en todo o mundo, á vez que mitigan o posible impacto negativo derivado da súa actividade.

Reformáronse por primeira vez en 2011 as Liñas Directrices do OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsable edición 2011, sendo unha das principais novidades a inclusión dun capítulo novo dedicado aos dereitos humanos (capítulo IV) acorde cos Principios Reitores das Nacións Unidas [PDF]. A segunda actualización tivo lugar no ano 2023, onde se recollen recomendacións para unha conduta empresarial responsable en áreas de capital importancia como o cambio climático, a biodiversidade, a tecnoloxía, a integridade empresarial e a dilixencia debida na cadea de subministración.

Máis información nas Guías do OCDE para Empresas Multinacionais.

Os Puntos Nacionais de Contacto para unha Conduta Empresarial Responsable

As Directrices están apoiadas por un singular mecanismo de implementación: os Puntos Nacionais de Contacto para unha Conduta Empresarial Responsable (PNC), que son organismos constituídos polos gobernos dos países adherentes co fin de promover e implementar as Directrices.

Os PNC axudan ás empresas e ás partes interesadas a que apliquen correctamente as Directrices.

Para iso realizan dúas funcións: promocionar as Liñas Directrices e actuar como mecanismo de reclamación extraxudicial.

Guías de Dilixencia Debida para cadeas de subministración responsable

Por último, a partir das Liñas Directrices o OCDE desenvolveu unhas guías de debida dilixencia ou "due diligence". Son unha serie de manuais prácticos encamiñados a que as empresas integren a responsabilidade social corporativa dentro da súa actividade e así evitar que causen impactos negativos.

Hai unha guía xeral de debida dilixencia [PDF], aprobada durante a Conferencia Ministerial de maio de 2018, e 5 guías sectoriais:

  1. Sector extractivo [PDF]
  2. Cadenas de suministro responsables de Minerales que provengan de áreas de conflicto o de alto riesgo [PDF]
  3. Sector agrícola [PDF]
  4. Sector de la prenda y el calzado [PDF]
  5. Sector financeiro [PDF]