Punto Nacional de Contacto para unha Conduta Empresarial Responsable

O Punto Nacional de Contacto para unha Conduta Empresarial Responsable ten por obxectivo promocionar en España o cumprimento das Directrices do OCDE sobre Conduta Empresarial Responsable para Empresas Multinacionais e xestionar os mecanismos de reclamación que están establecidos nelas.

Novidades

Actualización en xuño de 2023 das Liñas Directrices do OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsable

Desde a súa adopción no ano 1976, as Liñas Directrices actualizáronse continuamente para seguir sendo adecuadas ao seu propósito á luz dos desafíos sociais e o contexto cambiante dos negocios internacionais. A actualización do ano 2023 reflicte unha década de experiencia desde a súa última revisión no ano 2011 e responde a prioridades sociais, ambientais e tecnolóxicas urxentes ás que se enfrontan as sociedades e as empresas.

As Liñas Directrices actualizadas en 2023 publicáronse o 8 de xuño no contexto da Reunión Ministerial do Consello do OCDE. As actualizacións máis importantes resúmense aquí.


Principais seccións: