Brexit Comercio

Acordo comercial entre a Unión Europea e Reino Unido

O 24 de decembro de 2020 a Comisión Europea e Reino Unido alcanzaron un acordo en principio sobre as condicións para a futura relación unha vez finalice o período transitorio o próximo 31 de decembro de 2020.

No entanto, as condicións que se acordaron non son en ningún caso equivalentes a aquelas das que gozan os Estados membros da Unión Europea. Por tanto, o final do período transitorio suporá a aparición de formalidades e barreiras en ambas as direccións ao comercio de bens e servizos e á mobilidade e intercambios transfronteirizos que non existen na actualidade.

Lémbrase a todos os operadores que deben prepararse, se non o fixeron xa, para poder afrontar o próximo 1 de xaneiro coas maiores garantías.

Destacados

Organismos