Brexit Comercio

Información sobre as condicións do comercio co Reino Unido tras a súa saída da Unión Europea

Desde o 1 febreiro do 2020 O Reino Unido xa non é un Estado Membro da Unión Europea. Na devandita data entrou en vigor o Acordo de retirada que garante unha saída ordenada do Reino Unido da UE e por tanto iniciouse un período transitorio que durará ata o 31 de decembro do 2020. Aínda que este período podería estenderse un ou dous anos, o Reino Unido ha manifestado a súa intención de non prorrogalo.

No que se refire a mercadorías, durante este período o Reino Unido seguirá formando parte do Territorio Aduaneiro da UE e do Mercado Único, en consecuencia, continuará a libre circulación de mercadorías. Tampouco haberá cambios no status de orixe dos seus produtos, polo que as empresas poderán seguir beneficiándose das preferencias arancelarias dos acordos subscritos pola UE nas mesmas condicións. A UE notificará aos países afectados que, durante este período transitorio, o Reino Unido deberá de ser tratado como Estado Membro para os efectos destes acordos.

A partir do 1 de Xaneiro de 2021 o Reino Unido deixará de ter a obrigación de aplicar a normativa da UE e entraría en vigor o acordo comercial que se alcance. Se non houbese acordo, o Reino Unido tería o mesmo trato que outros países da Organización Mundial de Comercio, cos que a Unión Europea non ten acordo preferente.

Para a exportación e importación de mercadorías, o 1 de xaneiro de 2021 comezará a necesidade de realizar todos os trámites aduaneiros e non aduaneiros requiridos para país terceiro. Con ou sen acordo comercial, tras o período transitorio, o Reino Unido quedará fóra da Unión Aduaneira da UE e será un terceiro país para todos os efectos tanto en comercio de bens como de servizos. Os seus produtos deixarán de ter o status de orixinarios da UE.

Aquí pode consultar os textos do Acordo de Retirada e da Declaración Política sobre a futura relación revisados.

Destacados

Unión Europea

Decisión del Consejo para la autorización para la apertura de negociaciones para una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte [texto] y Directivas de negociación [texto] Preguntas y Respuestas Nota de prensa

Ver máis Ligazóns

Organismos